Włączenie PING ( ICMP ) w Windows 7 z wiersza poleceń CMD

Przykład: netsh firewall set icmpsetting 8 enable lub netsh advfirewall firewall add rule name=“All ICMP V4“ protocol=icmpv4:any,any dir=in action=allow http://support.microsoft.com/kb/947709?wa=wsignin1.0 http://windowsitpro.com/windows-server/top-10-windows-firewall-netsh-commands

Remote Desktop Services – Remote Apps – fundamentals

1. Windows Server 2008 R2: Remote Desktop Services – The Series (P1) RDS Session Host – Initial Installation & Configuration Podstawy udostępniania aplikacji poprzez RemoteAPP oraz Virtual IP http://technet.microsoft.com/en-us/video/1-windows-server-2008-r2-remote-desktop-services–the-series-p1 2. Windows Server 2008 R2: Remote Desktop Services – The Series (P2) RDS Web Portal- Initial Installation & Configuration http://technet.microsoft.com/en-us/video/2-windows-server-2008-r2-remote-desktop-services–the-series-p2 3. Windows Server 2008 R2: Remote […]