Zmiana źródła pozyskiwanych danych w HP System Management Homepage SMH

Krok 1 – po zalogowaniu wybieramy zakładke “Settings”
ScreenShot004
Krok 2 – w obszarze “Select SMH Data Source klikamy  “Select”
ScreenShot003
Krok 3 – Wybieramy źródło pobierania danych SNMP lub WBEM.
ScreenShot001