Szybkie komendy ułatwiające prace administratora vSphere.

Github dla większych skryptów https://github.com/sebastiangrugel/PowerCLI

Wylistowanie dostępnych interfejsów oraz fizycznych kart sieciowych (vmkernel + vmnic):


Get-VMHostNetworkAdapter -vmhost esxihost.local

Dodanie kolejnego interfejsu (vmkernela do vMotion) w ESXi:


New-VMHostNetworkAdapter -VMHost "esxihost.local" -PortGroup "PORTGROUPNAME" -VirtualSwitch "vDS-NAME" -IP 192.XXX.XXX.XXX -SubnetMask 255.XXX.XXX.XXX -VMotionEnabled:$true

Usunięcie konkretnego interfejsu (vmkernela) na ESXie:


Get-VMHostNetworkAdapter -vmhost esxihost.local -name vmk1 | Remove-VMHostNetworkAdapter

Sprawdzenie IPv6 czy jest włączony na ESXi hostach czy nie.


Get-VMHost esxihost.local| Get-VMHostNetwork | Select VMHost,IPv6Enabled

Wyłączanie IPv6 na hostach o okreslonej nazwie:


Get-VMHostNetwork esxihostname* | Set-VMHostNetwork -IPv6Enabled:$false

Po zmianie wymagany jest dla widocznego efektu reboot hosta.

Zarządzanie stanami ESXi hosta:


Set-VMHost esxihost.local -State "Maintenance"
Set-VMHost esxihost.local -State "Connected"
Set-VMHost esxihost.local -State "Disconnected"


Usuwanie niepotrzebnego “netstack” vmotion z hosta:


$vmhost = Get-VMHost -Name esxihost.local
$esxcli = Get-EsxCli -VMhost $vmhost -V2
#Listuje
$esxcli.network.ip.netstack.list.invoke()
#Usuwa
$esxcli.network.ip.netstack.remove.invoke(@{netstack = "vmotion"})