vSphere Hardening Guide 6.0 Public Beta 1 juz dostępna

http://blogs.vmware.com/vsphere/2015/04/vsphere-hardening-guide-6-0-public-beta-1-available.html

Security good practice z wczesniejszych wersji:

https://www.vmware.com/security/hardening-guides