ESXi 5.5 – restart hosta z CMD ( esxcli )

Najpierw należy hosta wprowadzic w maintenancemode:

~ # esxcli system maintenanceMode get
Disabled
~ # esxcli system maintenanceMode set -e on
~ # esxcli system maintenanceMode get
Enabled
~ #

Następnie restartujemy hosta:

~ # esxcli system shutdown reboot -r ‘jakis opis’

Dodatkowe źródło: link