Postgres for vCD DB

Szybkie query do bazy  ułatwiające prace administratora vCD. Zapytanie te jednak wykonujemy na własną odpowiedzialność 🙂

 

Informacja o statusie CELLek

select * from cells;

Informacja o statusie CELLek z punktu widzenia vCenter

select * from vcenter_runtime;

Wyswietla informacje o taskach w bazie które wykonują się w teh chwili:

select datname, pid,query_start, query from pg_stat_activity;