PowerNSX

Szybkie komendy ułatwiające prace administratora vSphere.

Github dla większych skryptów https://github.com/sebastiangrugel/PowerCLI

Przydatne linki:

 

Wylistowanie NSX edgy gdzie wlączony jest SSL VPN:


foreach( $edge in (Get-NsxEdge ) ) {  $edge | Get-NsxSslVpn | Where {$_.enabled -match 'true'} | select enabled ,@{n="NSX-Edge"; e={$edge.name}} }