Rozszerzenie RAID-0 + migracja z RAID-0 do RAID-1 przy pomocy HP Smart Array P400 ( ACU )

Cel: Przywrócenie redundantnej konfiguracji dysków z zastosowaniem RAID-1.

Problem:

 1. Zastany system operacyjny Windows 2008 R2 zainstalowany był na konfiguracji dyskowej RAID-0 z zastosowaniem jednego dysku. Co dziwne w serwerze zainstalowane są fizycznie 2 dyski. Jeden z dysków był najprawdopodobniej uszkodzony od początku pozwalając zainstalować system operacyjny w konfiguracji nieredundantnej. Co ciekawe system monitorujący nie wykrywał fizycznie uszkodzonego dysku. Był on dla niego niewidoczny.

  ScreenShot001
  ScreenShot003
  ScreenShot002

  12

 2. System do dnia dzisiejszego funkcjonował bez problemów z podzielonymi partycjami itp. Samą nieredundantną konfiguracje zauważyliśmy przypadkowo.

  ScreenShot004

 

Proces rozwiązywania problemu:

Krok 1: wymiana niewidzianego dysku w serwerze:

ScreenShot008

Po wymianie dysku w HP System Management Homepage pojawił się dodatkowy dysk podłączony pod: Port: 2I Box”:1 Bay:1

ScreenShot009

Nie był on jednak przypisany do żadnego dysku logicznego. Należy na początek dołożyć ten dysk do istniejącej obecnie konfiguracji RAID-0 a następnie zmigrować całą kofiguracje do RAID-1 ale o tym za chwile.

Krok 2: Poprzez aplikację HP Array Configuration Utility rozszerzamy tablice RAID o jeden dysk. Klikamy “Expand Array”

ScreenShot011

 

ScreenShot012

Pojawi nam się lista fizycznych dysków, które nie są przypisane do żadnego dysku logicznego.

ScreenShot013

Po kliknięciu dalej rozpoczyna się proces transformacji, który potrwać może nawet parę godzin w zależności od wielkości i prędkości dysków.

Po udanym rozszerzeniu tablicy RAID-0 do 2 dysków ( co jest konfiguracją poprawną ) przystępujemy do migracji RAID-0 do RAID-1

 

Krok 3: Po wyłączeniu i ponownym włączeniu HP Array Configuration Utility zaznacz dysk logiczny z konfiguracją RAID-0,

a następnie po lewej stronie ekranu kliknij MIGRATION. Po wyborze typu RAID do którego daje możliwość zmigrować aplikacja zobaczymy widok jak poniżej.

To także może potrwać parę godzin.

ScreenShot015

Już prawie koniec.

ScreenShot010 (2)

Po zakończeniu procesu migracji powinny pojawić się 2 dyski  jako logiczny dysk w RAID-1

ScreenShot011 (2)

ScreenShot012 (2)

 

ScreenShot013 (2)

 

Poniżej widok konfiguracji z pozycji konfiguratora uruchamianego przy starcie serwera. Zupełnie inaczej niż wcześniej.

1

2

 

Podczas przeprowadzania całego procesu wspomagaliśmy się instrukcją zawartą pod adresem http://www.sbsfaq.com/?p=1662