vSphere Management Assistant 5.0 oraz 5.5 / -bash: echo: write error: Broken pipe

Podczas konfiguracji vMA (vSphere Management Assistant Guide) poprzez SSH w wersji: – 5.0 , – 5.5 spotkać można komendę:

vifptarget –set | -s

Służy ona do ustawiania domyslnie targetu na ktorym chcemy pracować. Po wykonaniu tej komendy pojawia sie jednak błąd:

-bash: -s: command not found

Error: Invalid arguments

Usage: vifptarget

-bash: echo: write error: Broken pipe

Sprawe jednak wyjasnia uzycie samej opcji vifptarget –help


Wystarczy użyć dla przykładu polecenia:

vifptarget –set

Po tym poleceniu zostaje ustawiony domyslny target na którym pracujemy.

Niestety w dokumencie VMware nie jest to jasno opisane i może powodować wątpliwości. Nie należy uzywac jednocześnie przelącznika np. -set oraz -s

Mam nadzieje iż post ten jest dla Ciebie pomocny zrób share 🙂 Dziękuje.